Nieuws Onderwijs en Zorg

Reminder: Aanvraag extra financiering EMB

Een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 3) kan bijzondere bekostiging aanvragen voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking. De bepalingen rond de bijzondere bekostiging emb zijn onderdeel van de Regeling personele bekostiging 2018-2019. De eerste vaststelling hiervan is eind maart voor het komende schooljaar daarna volgt een prijsbijstelling in augustus/september en een definitieve vaststelling in september/oktober het jaar daarop.

De regeling
De bepalingen rond de bijzondere bekostiging emb zijn onderdeel van de Regeling personele bekostiging 2018-2019. De eerste vaststelling hiervan is eind maart voor het komende schooljaar daarna volgt een prijsbijstelling in augustus/september en een definitieve vaststelling in september/oktober het jaar daarop
 
Voor de volledigheid (welicht ten overvloede) hier de publicatiemomenten van het afgelopen schooljaar:

Budget

Periode

Vaststellingsmoment

Datum

Link

Personeel

2018-2019

1e

9-mrt-18

https://wetten.overheid.nl/BWBR0040726/2018-03-21

Personeel

2018-2019

2e

12-sep-18

https://wetten.overheid.nl/BWBR0041367/2018-09-25

Personeel

2018-2019

definitief

volgt

volgt

Personeel

2019-2020

1e

12-mrt-19

https://wetten.overheid.nl/BWBR0042037/2019-03-26


Het aantal aanvragen
Scholen hebben elk jaar een ruim tijdvak om een aanvraag voor bijzondere bekostiging emb in te dienen. De aanvraagdatum (harde termijn) is 15 september, aanvragen moeten uiterlijk voor die datum bij DUO ontvangen zijn. Het gaat om opgave van het aantal emb-leerlingen op de teldatum van het jaar ervoor (t-1), dus scholen kunnen feitelijk al vanaf het voorjaar de aanvraag indienen. Ervaring leert dat zij dit echter meestal pas in de laatste fase doen. Vorig jaar bleek bijvoorbeeld ook weer, dat een aantal scholen dit zelfs te laat aanvroeg en daarmee niet meer in aanmerking kwam (na 15 september worden immers alle scholen bericht over het budget plafondregeling, dus bij meer aanvragen daalt bedrag per leerling). We kunnen latere aanvragen niet toekennen omdat dit dan consequenties heeft voor alle aanvragende scholen.