Nieuws Algemeen

Nice to know week 35

Bij LECSO krijgen we wekelijks veel berichten binnen. De belangrijkste zetten we op onze website en komen in de maandelijkse nieuwsbrief. Daarnaast krijgen we ook veel mails en aankondigingen van bijeenkomsten die net niet passen of die commercieel zijn en die we daarom niet als bericht plaatsen. Vaak gaat het wel over zaken die de moeite van het lezen waard zijn. Deze berichten verzamelen we regelmatig in de rubriek Nice to know.

jongerengedrag.nl
jongerengedrag.nl is een website die informatie geeft over (de naam zegt het al) het gedrag van jongeren. De webite heeft meer dan 65 thema’s met omstandigheden en situaties die het gedrag van jongeren beïnvloeden en daarnaast informatie over positief gedrag van jongeren.
Voor onderwijsgevenden is er een apart gedeelte in deze website met tips en trucs in de klas of groep, algemene didactische vaardigheden en vakmanschap. Deze gemakkelijk toegankelijke en bruikbare informatie kan een werkdrukverlagend effect hebben voor onderwijsgevenden. 

Theater maken met mensen met een beperking
Zure Bommen & Bonbons is het allereerste handboek met een praktische en eenvoudige methodiek voor iedereen die theater wil maken met mensen met een beperking. Bijvoorbeeld docenten in het speciaal onderwijs die mooi theater met hun leerlingen willen maken.
Zure Bommen & Bonbons is te bestellen bij Kiemtheater.
kosten € 35,00
meer info, klik hier.

Kennisplein Gehandicaptensector
In de gehandicaptensector is veel kennis en ervaring aanwezig. Maar vaak blijft dit weggestopt binnen een organisatie. Het Kennisplein Gehandicaptensector wil dit veranderen. Het Kennisplein is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en hun kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Dit kan fysiek tijdens bijeenkomsten, in netwerkbijeenkomsten of op de jaarlijkse Kennismarkt. Maar ook digitaal via deze website of onze sociale media.

Het Kennisplein is van iedereen. Of je nu begeleider, gedragsdeskundige,onderzoeker, opleider of adviseursociaal domein bent. Het kennisplein is er voor jou om eenvoudig ervaringen en kennis uit te wisselen, zowel digitaal als op bijeenkomsten. Ons doel? Bijdragen aan een goed leven voor mensen met een beperking.