Nieuws Algemeen

Project speciaal 2019: bekijk alle inzendingen

Maar liefst 23 projecten dingen dit jaar mee naar de titel Hét Project Speciaal 2019. Alle ingezonden projecten zijn te bekijken op deze website. In oktober maakt de jury bekend welke drie projecten genomineerd worden. Daarna kan iedereen z'n stem uitbrengen op een van de genomineerde projecten. Ook op Hét Congres, eind november, zullen de genomineerde projecten zich presenteren.

De jury bekijkt in hoeverre een project:

  • creatief, innovatief en inspirerend is
  • bijdraagt aan onderwijskwaliteit en het toekomstperspectief van leerlingen
  • overdraagbaar is naar andere scholen/instellingen
  • het resultaat is van samenwerking (bijvoorbeeld tussen leerkracht en ouders, speciaal basisonderwijs, Samenwerkingsverbanden, onderwijs en jeugdzorg)

Project Speciaal is een initiatief van LECSO, dat vernieuwing en kwaliteitsverbetering in het gespecialiseerd onderwijs stimuleert. Dit jaar wordt het project gezamenlijk gedragen door LECSO en het SBOwerkverband en kunnen sbo-scholen ook meedingen naar de prijs.