Nieuws Onderwijskwaliteit

Bijeenkomst over eindtoets voor so en sbo

Het ministerie van OCW houdt de komende tijd drie bijeenkomsten over de aanstaande verplichting van de eindtoets in het so en sbo.Deze bijeenkomsten zijn op de woensdagen 25 september (Eindhoven), 9 oktober (Zwolle) en 16 oktober. (Utrecht)

Sinds het schooljaar 2014-2015 maken alle leerlingen in het reguliere basisonderwijs verplicht een eindtoets. De eindtoets geldt als tweede onafhankelijk gegeven naast het schooladvies. Met ingang van schooljaar 2019- 2020 geldt de verplichting van de eindtoets ook voor leerlingen in het sbo en so, tenzij op hen ontheffingsgronden van toepassing zijn.

Om eenieder nader te informeren over de wet- en regelgeving, de gelegenheid te geven om vragen te stellen en kennis te laten maken met de verschillende toetsaanbieders, houdt het ministerie van OCW in het najaar drie voorlichtingsbijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden plaats op verschillende plekken in het land:

 • 25 september: BCN (Business Centre Nederland), Kennedyplein 204, Eindhoven
 • 9 oktober: Nieuwe Buitensociëteit Meeting Center, Stationsplein 1 Zwolle
 • 16 oktober Jaarbeurs Meetup, Jaarbeursplein 6A, Utrecht

Het programma is als volgt:

 • 13.00-13.30 Inloop met koffie
 • 13.30-14.45 Plenair deel over: Wettelijk kader - Antwoorden op meest gestelde vragen
 • 14.45-15.00 Pauze
 • 15.00-16.30 Informatiemarkt.

U kunt op de informatiemarkt de volgende partijen bezoeken:
I

 • Inspectie van het Onderwijs
 • 
DUO
 • 
Bureau ICE (IEP Eindtoets) 

 • A-VISION (ROUTE 8)
 • 
AMN (AMN Eindtoets) 

 • Diataal (Dia Eindtoets) 

 • CvTE (Centrale Eindtoets)
Wanneer u aanwezig wilt zijn bij één van deze bijeenkomsten, meldt u zich dan hiervoor aan bij: dienstpostbus_po@minocw.nl.
U wordt verzocht door te geven:
 • In het onderwerp: de bijeenkomst waarvoor u zich aanmeldt;
 • De namen en functies van degenen die bij de bijeenkomst aanwezig zijn (bv. bestuurder, directeur, IB-er of leerkracht);
 • De naam van uw school en het cluster waartoe uw school behoort;
 • Eventuele vragen of casuïstiek die u op de bijeenkomst zou willen bespreken.