Nieuws Expertise

Aangeboden: opleiding tot Key2Teach-coach bij deelname aan onderzoeksproject

De Universiteit Utrecht onderzoekt samen met diverse (praktijk-)partners hoe leerkrachten in het sbo en speciaal onderwijs cluster 4 beter ondersteund kunnen worden in de omgang met moeilijk gedrag in de klas. In het kader van dit onderzoek wordt het coachingsprogramma Key2Teach (kosteloos) aangeboden aan sbo-scholen en cluster 4-scholen die bereid zijn om gedurende anderhalf schooljaar (juni 2019-november 2020) aan het onderzoek deel te nemen.Key2Teach biedt leerkrachten op-maat coaching waarbij de unieke ondersteuningsvraag van de individuele leerkracht centraal staat. Key2Teach richt zich zowel op het bieden van inzicht in verschillende aspecten van de leerkracht-leerling relatie, als op het versterken van de pedagogisch-didactische vaardigheden van een leerkracht in de omgang met gedrag van leerlingen dat hij of lastig vindt.
 
We zoeken gedragswetenschappers en/of IB’ers die opgeleid willen worden tot Key2Teach-coach en 2 tot 4 leerkrachten per school die willen deelnemen aan het onderzoek.Effectief

In het regulier onderwijs is deze coaching effectief gebleken om de leerkracht-leerling relatie en het emotioneel welzijn van leerkrachten te verbeteren. Voor het sbo en Cluster 4 wordt een aangepaste versie van Key2Teach (Key2Teach-Speciaal) ontwikkeld en getoetst. Heeft u interesse om deel te nemen aan dit project en wilt u weten of uw school in aanmerking komt? Of wilt u meer informatie? Neem dan z.s.m. contact op met Kirsten Hoogendijk van de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Utrecht.