Nieuws Algemeen

Ov-vergoeding voor scholen bij bezoek aan parlement

Scholen in het voortgezet onderwijs die met hun leerlingen - via ProDemos - het parlement willen bezoeken, krijgen vanaf dit schooljaar een vergoeding voor de reiskosten. Het ministerie van BZK stelt subsidie hiervoor beschikbaar, om het zo voor alle leerlingen mogelijk te maken ten minste een keer in hun middelbare schooltijd naar de Tweede Kamer te gaan. Deze regeling geldt ook voor vso- en praktijkscholen.

De vergoeding is beschikbaar voor scholen die deelnemen aan één van de educatieve programma’s bij ProDemos in Den Haag, waarbij in elk geval de Tweede Kamer wordt bezocht. Scholen kunnen dan achteraf de reiskosten die ze hiervoor hebben gemaakt, declareren bij ProDemos. Hierbij wordt een maximum vergoedingsbedrag gehanteerd, gebaseerd op het aantal kilometers vanaf het adres van de vestiging van de school tot aan ProDemos, volgens de kortste route.


Scholen blijven zelf verantwoordelijk voor het organiseren van het (ov)-vervoer. Ze kunnen zo zelf blijven bepalen welke wijze van vervoer voor hen het beste is. Lees meer over de voorwaarden en vergoedingen op de website van ProDemos.

Versterking burgerschapsonderwijs
Bovenstaand plan sluit aan bij de plannen van het kabinet om burgerschap in het funderend onderwijs te versterken. In januari 2019 startte de VO-raad met het project ‘Versterking burgerschap in het vo’ dat bestuurders en schoolleiders faciliteert bij het vormgeven van goed burgerschapsonderwijs.