Nieuws Onderwijskwaliteit

Trainingen K(S)O 2019-2020

Dit schooljaar geeft CKMZ  weer verschillende trainingen en workshops voor het werken en auditen met de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs.
[In de bijlage vind je alle informatie in een document]

Module Normkennis K(S)O
Deze module heeft als doelstelling deelnemers kennis en inzicht te verschaffen in de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2016 en de toepassing ervan, in de algemene principes van een kwaliteitsmanagementsysteem en vaardigheden te leren om de normeisen naar de eigen organisatie te vertalen. Cursisten leren het belang van een goede balans tussen de systeemkant en cultuurkant van kwaliteit en het transparant zijn over (en leren van) resultaten en opbrengsten, en de plaats van audits in het instrumentarium van de school.

Doelgroep: Bestuurder/directie/MT-lid, IB-er, gedragswetenschapper, kwaliteitsmedewerker of medewerker belast met kwaliteitstaken.

Module Intern auditor K(S)O
Het houden van interne audits is een belangrijke methode om de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie te toetsen en levert veel input voor verbetering. Voor het uitvoeren van audits zijn specifieke kennis en vaardigheden nodig zoals inzicht in de norm, beheersing van verschillende vraagtechnieken en rapporteren. Met de cursisten wordt ook ingegaan op de verschillende vormen van audits. De training heeft tot doel de deelnemers de benodigde kennis en vaardigheden bij te brengen zodat zij in staat zijn om een audit van voldoende kwaliteit uit te voeren. Deze training kent een algemeen en een meer praktijkgericht deel. Let op: deelname is alleen mogelijk voor cursisten die eerder de training Normkennis K(S)O hebben gevolgd. Om te kunnen auditen dienen zowel de module normkennis als de module intern auditor te worden gevolgd.

Doelgroep: Bestuurder/directie/MT-leden die willen weten wat audits voor hun organisatie kunnen betekenen (maar niet per se zelf gaan auditen); (aspirant) interne auditoren die de juiste technieken en kennis willen aanleren.

Training Lead auditor K(S)O
Deze training leidt cursisten op tot kartrekker (lead auditor) van het organiseren van audits binnen een bestuur of school. Daarbij komen aspecten aan bod zoals: het opstellen van een auditprogramma; het aansturen van het auditteam; het leiden van de eindbijeenkomst; het verzamelen en wegen van de bevindingen en de presentatie van de rapportage. Let op: deelname is alleen mogelijk voor cursisten die eerder de trainingen Normkennis K(S)O en Interne Auditor hebben gevolgd en bij voorkeur al ervaring hebben met auditen.

Doelgroep: medewerkers die verantwoordelijk zijn / worden voor het auditproces.

Praktische informatie

Schoolleidersregister
Directeuren / schoolleiders die zowel de module Normkennis als Interne Auditor volgen, kunnen deze opleiding toevoegen aan hun dossier in het schoolleidersregister (thema Kennis- en Kwaliteitsontwikkeling).  

Cursuslocatie
De trainingen en lunchmeetings worden gegeven ten kantore van CKMZ BV, Reeweg 146 in Hendrik Ido Ambacht. Deze locatie is goed bereikbaar per auto en met het OV.
Eventueel zijn de trainingen ook in-company te organiseren (vanaf 5 deelnemers).

Cursusdata Trainingen K(S)O:
De trainingen K(S)O beginnen om 9.30 (inloop vanaf 9.00) en zullen eindigen om ongeveer 16.30.

Module

Najaar2019

Voorjaar 2020

Normkennis K(S)O  (dag 1)

Woensdag 30 oktober 2019

Woensdag 11 maart 2020

Interne auditor K(S)O (dag2)

Donderdag 14 november 2019

Donderdag 26 maart 2020

Lead Auditor K(S)O

Woensdag 20 november 2019

Woensdag 15 maart 2020


Kosten:

Trainingen: Kosten per losse module bedragen € 449,00 per cursist per dag; volgt u de modules normkennis en interne auditor samen (twee dagen) € 795,00. Bij gelijktijdige deelname door twee of meer cursisten uit een bestuur ontvangt u 10% korting.  
Wanneer de training in-company wordt georganiseerd, bedraagt de investering € 3200,- (tot 10 deelnemers)
Lunchmeetings: € 65 per bijeenkomst. Bij deelname aan alle drie de bijeenkomsten € 175 (10% korting, bij betaling in een keer)
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Inschrijven
Inschrijven kan door naam, naam bestuur/school, functie en contactgegevens van de cursist(en) en factuuradres te mailen naar cdams@ckmz.nl. De inschrijving sluit 2 weken voor elke bijeenkomst.


NIEUW: Lunchmeetings / Kenniskring Kwaliteit Speciaal Onderwijs / K(S)O
Kwaliteitsmanagement in het speciaal onderwijs is op onderdelen soms nét anders dan in het regulier onderwijs. Thema’s als bijvoorbeeld de zorgstructuur, opbrengsten, samenwerkingsverbanden & ketenpartners, of veiligheid  drukken in het (V)SO een flinke stempel op de totale kwaliteit. Ook spelen onderwerpen als professionele cultuur, leiderschap en vakmanschap een steeds belangrijkere rol.
 
Voor kwaliteitsverantwoordelijken van besturen en scholen in het speciaal onderwijs, gaat CKMZ een kenniskring opzetten waarin collega’s uit het land tijdens de lunch met elkaar kunnen sparren over dit soor thema’s, en ideeën en oplossingen kunnen delen. Hiervoor zijn een aantal lunchbijeenkomsten gepland. CKMZ organiseert en begeleidt de bijeenkomsten en neemt deelnemers mee in de actuele ontwikkelingen. De principes van de K(S)O worden als onderligger gebruikt tijdens de bijeenkomsten, maar ook indien andere modellen voor kwaliteitszorg worden gehanteerd is deelname aan deze inspirerende sessies interessant.

Doelgroep: MT-leden,  kwaliteitsfunctionarissen, portefeuillehouders kwaliteit

Praktische informatie
De lunchmeetings zijn van 11.00 tot ca. 14 uur.
De lunchmeetings worden georganiseerd op vrijdag 22 november 2019, vrijdag 7 februari 2020 en vrijdag 15 mei  2020.

Op aanvraag: professionalisering interne auditoren
Die scholen die al zelfstandig dan wel onder begeleiding van een adviseur gestart zijn met het uitvoeren van interne audits lopen in de praktijk soms  aan tegen onvoldoende vaardigheid in het uitvragen van processen (ipv procedures) of nog onvoldoende feitelijk  kunnen rapporteren van bevindingen.  In een professionaliseringstraining voor auditoren wordt aandacht besteed aan een aantal van deze  onderwerpen. De onderwerpen van de bijeenkomsten kunnen variabel zijn (afhankelijk van de behoefte van de deelnemers), zoals:

  • Efficiënt plannen en organiseren van audits
  • Hoe zorg je voor draagvlak
  • Hoe combineer je bedrijfsmatige audits met onderwijsinhoud
  • Wat vraag je bij wie
  • Gericht analyseren van documenten
  • Correct rapporteren
  • Relatie met het inspectiekader
  • Uitwisselen van auditoren tussen scholen
  • Wat houdt certificeren in
  • Samenhang met Passend Onderwijs

De training wordt georganiseerd bij voldoende animo. Neem voor meer informatie contact op met CKMZ: Colette Dams

Doelgroep: auditoren, kwaliteitsfunctionarissen, portefeuillehouders kwaliteit

Kosten:
Lunchmeetings: € 65 per bijeenkomst. Bij deelname aan alle drie de bijeenkomsten € 175 (10% korting, bij betaling in een keer) Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Trainingen en lunchmeetings KSO 2019-2020.pdf