Nieuws Algemeen

Nice to know

Bij LECSO krijgen we wekelijks veel berichten binnen. De belangrijkste zetten we op onze website en komen in de maandelijkse nieuwsbrief. Daarnaast krijgen we ook veel mails en aankondigingen van bijeenkomsten die net niet passen of die commercieel zijn en die we daarom niet als bericht plaatsen. Vaak gaat het wel over zaken die de moeite van het lezen waard zijn. Deze berichten verzamelen we regelmatig in de rubriek Nice to know.

10e LVB-congres
Op dinsdag 17 september vindt het tiende Jaarcongres LVB plaats in Zwolle.
Dr. Neomi van Duijvenbode start de dag met een lezing over Triple problematiek. Zij vertelt hoe maatwerk in de zorg het verschil kan maken wanneer psychische klachten, verslaving en verstandelijke beperking samenkomen en zorgen voor complexe problematiek.

Jongeren met een LVB zijn voor criminelen aantrekkelijk om voor hun karretje te spannen. Zodoende zijn LVB'ers ook regelmatig betrokken bij criminele activiteiten. Hoe u kunt signaleren of dit ook voor uw cliлnt geldt en wat u daar op constructieve en veilige manier aan kunt doen, daarover gaat de lezing van Mathijs Zwinkels van de 'Universiteit van de straat'. Kijk hier voor het gehele programma.

SER: Jongeren minder snel zelfstandig en kansenongelijkheid neemt toe
De weg van jongeren naar een zelfstandig bestaan verloopt trager dan voorheen, zo blijkt uit het rapport ‘Hoge verwachtingen: Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019’ van de Sociaal-Economische Raad. Er tekent zich steeds duidelijker een maatschappelijke scheidslijn af tussen jongeren met meer en minder kansen. Dit meldt de SER.

Uit het rapport blijkt dat Nederlandse jongeren goede perspectieven hebben, met goed onderwijs en kansen op een baan. Veel jongeren grijpen de kansen die ontwikkelingen hen bieden. Maar er zijn ook zorgen. Het sociaal leenstelsel zorgt voor onzekerheid, niet iedereen vindt werk dat genoeg oplevert (zoals flexwerk met onzekere arbeidsvoorwaarden), betaalbare starterswoningen zijn schaars en relatief veel jongeren hebben last van stress of psychische klachten.
Lees hier meer over dit rapport.

Onderwijsevenement School Wide Positive Behavior Support (SWPBS)
Het kenniscentrum Gedrag van Fontys Hogescholen organiseert in samenwerking met het Expertisecentrum PBS Windesheim en het Kenniscentrum SWPBS van PI Research voor de elfde keer op rij het evenement School Wide Positive Behavior Support (SWPBS). Tijdens het evenement, dat dit jaar plaatsvindt op donderdag 14 en vrijdag 15 november in cursus- en vergadercentrum Domstad aan de Koningsbergerstraat 9 in Utrecht, kunnen belangstellenden onder meer een conferentie en masterclass volgen.
School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat, zodat leren wordt bevorderd en gedragsproblemen kunnen worden voorkomen. De SWPBS-aanpak zorgt ervoor dat leerlingen de meest effectieve interventies in de klas aangeboden krijgen, waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Meer info klik hier.

De gein en ongein van het tiener- en puberbrein
Like to Learn organiseert een studiedag met Hans Kaldenbach, Ferry Zandvliet (2.0) en Jiska Peper. De dag start met een lezing door Hans Kaldenbach over korte lontjes die met een acteur o.a. machogedrag laat zien. Zij geven ons inzicht en tips hoe we in de praktijk hier effectief mee om kunnen gaan.
Wanneer: 20 november 2019 van 10.00 tot 15.30 uur
Waar: Theaterzaal Jan van Besouw, Goirle (Noord-Brabant)
Kosten: 190 euro excl. BTW
meer informatie klik hier.

jongerengedrag.nl
jongerengedrag.nl is een website die informatie geeft over (de naam zegt het al) het gedrag van jongeren. De webite heeft meer dan 65 thema’s met omstandigheden en situaties die het gedrag van jongeren beïnvloeden en daarnaast informatie over positief gedrag van jongeren.
Voor onderwijsgevenden is er een apart gedeelte in deze website met tips en trucs in de klas of groep, algemene didactische vaardigheden en vakmanschap. Deze gemakkelijk toegankelijke en bruikbare informatie kan een werkdrukverlagend effect hebben voor onderwijsgevenden. 

Theater maken met mensen met een beperking
Zure Bommen & Bonbons is het allereerste handboek met een praktische en eenvoudige methodiek voor iedereen die theater wil maken met mensen met een beperking. Bijvoorbeeld docenten in het speciaal onderwijs die mooi theater met hun leerlingen willen maken.
Zure Bommen & Bonbons is te bestellen bij Kiemtheater.
kosten € 35,00
meer info, klik hier.

Kennisplein Gehandicaptensector
In de gehandicaptensector is veel kennis en ervaring aanwezig. Maar vaak blijft dit weggestopt binnen een organisatie. Het Kennisplein Gehandicaptensector wil dit veranderen. Het Kennisplein is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en hun kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Dit kan fysiek tijdens bijeenkomsten, in netwerkbijeenkomsten of op de jaarlijkse Kennismarkt. Maar ook digitaal via deze website of onze sociale media.

Het Kennisplein is van iedereen. Of je nu begeleider, gedragsdeskundige,onderzoeker, opleider of adviseursociaal domein bent. Het kennisplein is er voor jou om eenvoudig ervaringen en kennis uit te wisselen, zowel digitaal als op bijeenkomsten. Ons doel? Bijdragen aan een goed leven voor mensen met een beperking.