Nieuws Onderwijskwaliteit

Curriculum.nu - stand van zaken

Voor de zomer hebben wij regelmatig bericht over de ontwikkelingen van het nieuwe curriculum.nu. Binnenkort buigen leraren en schoolleiders uit de ontwikkelteams van curriculum.nu zich nog één keer over de bouwstenen voor nieuwe kerndoelen.

Zij hebben de afgelopen maanden een laatste maal input gekregen op hun voorstellen. Wanneer zij de feedback hebben verwerkt, stuurt de Coördinatiegroep (CG) de eindresultaten naar minister Slob die op zijn beurt de Tweede Kamer informeert. Tevens stuurt Slob de Kamer zijn beleidsreactie. De Kamerbehandeling zal bepalend zijn voor het vervolg. De conclusie van de Kamer kan bewegen tussen volledig stopzetten tot de minister opdracht geven de bouwstenen te laten uitwerken in nieuwe kerndoelen.

Wat in deze beslissing mee zal spelen is dat als je kerndoelen gaat aanpassen – een majeure wijziging - een brede steun vanuit coalitie en oppositie vereist is. Als zich slechts een kleine meerderheid aftekent voor een meerderheid, kan dit voor partijen betekenen dat ze alsnog hun steun intrekken. LECSO staat achter curriculum.nu en vindt het belangrijk dat het onderwijs met nieuwe kerndoelen kan gaan werken. Ons doel is dus ook dat curriculum.nu slaagt en zonder (noemenswaardige) verbouwingen door de Tweede Kamer komt.

De presentatie van het nieuwe curriculum.nu vindt plaats op 10 oktober 2019. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.