Nieuws Expertise

Kennisplatform: Leren van gedrag

Omgaan met moeilijk (verstaanbaar) gedrag van leerlingen in de klas is een van de uitdagingen waar de onderwijsprofessional voor staat. Scholen, beleidsmakers, leraren, zorginstellingen, ontwikkelaars en onderzoekers hebben samen de lastige taak de boodschap achter het gedrag van leerlingen te ontcijferen en vervolgens de juiste aanpak te bepalen om het leren en de ontwikkeling  te bevorderen.

Onderzoekers en praktijkmensen hebben elkaar nodig bij deze zoektocht.
Echter beide groepen maken beperkt gebruik van elkaars kennis en expertise.
Het PI-consortium heeft in opdracht van het NRO een platform voor kennisdeling ingericht, gekoppeld aan het onderzoeksprogramma ‘Gedrag en passend onderwijs’. Het kennisplatform vormt een onderdeel van de totale infrastructuur van kennisdeling van het NRO.

In het kennisplatform ‘Lerenvangedrag’ werken twintig ambassadeurs uit het onderwijs. Zij hebben het afgelopen schooljaar 30 ontmoetingen georganiseerd tussen onderzoekers en praktijkdeskundigen. Mensen die vanuit dezelfde urgentie, maar vanuit verschillende invalshoeken, oplossingen willen vinden voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften op het gebied van gedrag.
Tijdens elke bijeenkomst ‘Leren van gedrag’ staat een praktijkgericht onderzoek centraal.
De ontmoetingen zijn bestemd voor praktijkmensen uit alle onderwijssectoren (PO, VO, SO, SBO, VSO, MBO) die (dagelijks) bezig zijn met aspecten van gedrag van leerlingen.

Nieuwe bijeenkomsten Leren van gedrag
In het schooljaar 2019-2020 zullen opnieuw ongeveer 30 bijeenkomsten ‘Lerenvangedrag’ worden georganiseerd. In de maand oktober 2019 zijn de eerste bijeenkomsten in Utrecht, Tiel, Nijmegen, Amsterdam, Groningen, Den Haag.
Rond  15 september staan de uitnodigingen op de website lerenvangedrag.nl
In de uitnodiging staat waar u zich gratis kunt aanmelden voor een bijeenkomst bij u in de buurt.

Wilt u meer weten over het kennisplatform? Stuur een mail naar Gerdien Griffioen, coördinator van het kennisplatform.
In de bijlage vindt u korte beschrijvingen van vier onderzoeken die binnenkort op de website van Leren van Gedrag komen.

Onderzoeken Leren van Gedrag.pdf