Nieuws Algemeen

Van de voorzitter: "Er valt genoeg te doen, aankomend schooljaar"

De eerste Nieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020! Allereerst hoop ik dat iedereen een goede start heeft kunnen maken. Het bestuur en de medewerkers van LECSO hebben er in ieder geval weer zin in! Er valt ook genoeg te doen, aankomend schooljaar.

Allereerst zijn we als bureau hard aan het werk om de draad weer op te pakken na het vertrek van Corine, Marc en in een eerder stadium al Albert. Voor Jasper Swüste betekende deze aderlatingen dat hij, ondersteund door Heidi Geitenbeek en Gerda Valster, ongeveer 40 ballen in de lucht moest houden, maar we beginnen langzaam maar zeker weer grip op de (nieuwe) situatie te krijgen.

Speerpunten
Het vaststellen van een aantal speerpunten is daarin een belangrijke stap geweest: we kunnen, hoe graag we dat ook zouden willen, niet meer alles doen. Dat betekent dat we een aantal keuzes gemaakt hebben waarmee we ons in ieder geval het komende jaar wensen bezig te houden. Zo participeren we actief in de diverse bijeenkomsten die er in deze fase georganiseerd worden rond de evaluatie van Passend Onderwijs, waar onze boodschap steeds is dat er zeker zaken rond dit thema goed gaan, maar we ook nog veel te doen hebben.

EMB-leerlingen
In het verlengde daarvan is ook een ander speerpunt te plaatsen: goede en vooral efficiënte bekostigingsafspraken voor onze EMB-leerlingen. Al jaren een aandachtspunt, maar dit onderwerp voortdurend onder de aandacht van de landelijke politiek brengend, komen we mede dankzij de inbreng van een vaste groep van deskundige collega’s, steeds dichter bij een oplossing. Samenwerking met andere relevante partners is een ander speerpunt van ons beleid. In dat kader hopen wij op onze ALV in november (die weer gehouden wordt tijdens Hét Congres) jullie definitieve toestemming te krijgen om m.i.v. 1 januari 2020 samen met onze collega’s uit het sbo de krachten te kunnen bundelen in een nieuwe vereniging.

Krachtige regio's
Ik zei het al: onze vereniging kent op dit moment een beperkt aantal vaste bureaumedewerkers. Dat betekent dat we ook binnen onze vereniging de krachten moeten bundelen. Met elkaar beschikken we over veel kennis en expertise. Die met elkaar te kunnen delen maakt onze vereniging alleen maar sterker, reden waarom we ook dit schooljaar weer intensief inzetten op het ontwikkelen van krachtige regio’s, waarin netwerken van gespecialiseerde scholen (so, sbo, vso, praktijkonderwijs) zich met elkaar verbinden om niet alleen kennis en kunde met elkaar te kunnen delen, maar ook om in de belangenbehartiging snel met elkaar te kunnen schakelen.

Samen optrekken
In de totstandkoming van die regio’s zal in het nieuwe cursusjaar Andrea Postma ons voor één dag in de week komen versterken. Daarnaast zijn we er trots op dat we op landelijk niveau op een aantal beleidsthema’s, w.o. arbeidstoeleiding, nauw optrekken met de Sectorraad Praktijkonderwijs. Maar ook de vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden zien wij als een belangrijke netwerkpartner: we zullen het echt samen moeten doen.

Kennisteams
Omdat we het ontwikkelen, borgen en delen van kennis en expertise binnen onze sector van groot belang vinden, gaan we het komende jaar nadrukkelijk aandacht besteden aan de inrichting van Kennisteams: teams bestaande uit deskundige collega’s uit het land en waarin specifieke kennis en expertise rond bepaalde onderwerpen geconcentreerd worden. Voorheen zagen we dat wel in diverse Taakgroepen terug, maar we willen daar een nieuwe impuls aan geven, te beginnen met het Kennisteam Arbeidstoeleiding. Jullie zullen daarover nader geïnformeerd worden.

Ik gaf het al aan: er staat genoeg te gebeuren. Wanneer we dat samen met jullie mogen doen, dan zien wij de toekomst van LECSO met groot vertrouwen tegemoet. Een goed nieuw cursusjaar gewenst!  
Wim Ludeke, voorzitter