Nieuws Passend Onderwijs

5 jaar passend onderwijs

Het duurt niet lang meer tot Passend onderwijs zijn eerste lustrum kan vieren. Bijna vijf jaar lang zijn we met heel veel mensen bezig om dit ideaal in de praktijk te realiseren. We boeken successen, maar stuiten ook op obstakels en tegenslag. Donderdag 12 september is het boek Kloof tussen mens en systeem - vijf jaar passend onderwijs. gepresenteerd. Dit gebeurde tijdens de conferentie Vijf jaar passend onderwijs en nu verder! waar er werd terug én vooruit gekeken.

Tijdens ‘Vijf jaar passend onderwijs. En nu verder!’ presenteerden Nicole Teeuwen en Marieke Dekkers hun boek. Beiden zijn (oud-)bestuurder van een samenwerkingsverband. Het boek is tot stand gekomen in samenwerking met vele betrokkenen, zoals politici en beleidsmakers, leidinggevenden van samenwerkingsverbanden, bestuurders, schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen. Het bevat een kritische beschrijving van de historie van Passend onderwijs en constructieve aanbevelingen voor de toekomst.

Passend onderwijs 2.0
Deze beschouwing biedt aanknopingspunten voor Passend onderwijs 2.0. Waar en hoe heeft Passend onderwijs goed gewerkt? Wat kunnen we daarvan leren? Wat zijn de verbeterpunten? Hoe maken we ons onderwijs passend voor leerlingen op een manier die effectief is voor alle betrokkenen? Wat kunnen we zelf doen? En wat kan de overheid?

Het boek Kloof tussen mens en syteem kunt u hier bestellen.