Nieuws Algemeen

Onderzoek naar doelmatigheid en toereikendheid bekostiging

Alle schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs hebben een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan een verkennend onderzoek naar de doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging primair en voortgezet onderwijs.

Bestuurders, (locatie)directeuren en leraren kunnen een enquête invullen via de website www.onderzoekbekostigingpovo.nl. De enquete staat open voor elke (locatie)directeur en leraar en er is sprake van volledig anonieme deelname. Directeuren ontvangen desgewenst een gepersonaliseerd rapport na afronding van het onderzoek waarin de belangrijkste resultaten worden gedeeld (en gespiegeld worden aan je eigen school).

Het onderzoek wordt uitgevoerd door McKinsey & Company, in opdracht van het ministerie van OCW. Aanleiding is een toezegging van minister Slob aan de Tweede Kamer. De resultaten worden in maart 2020 bekendgemaakt.