Nieuws Algemeen

Prinsjesdag: Meer urgentie nodig voor aanpak lerarentekort

Verrassend weinig nieuws over het onderwijs in de Troonrede: geconstateerd werd dat het lerarentekort nu echt een groot probleem aan het worden is, maar wie dacht dat de volgende zin zou gaan over de wijze waarop het kabinet dit dacht te gaan tackelen kwam van een koude kermis thuis. Niets, nada, niet in woorden, laat staan in geld.

Op onze speciale pagina Lerarentekort houden wij je op de hoogte van het laatste nieuws rondom dit thema.

De reactie van het onderwijsveld was er dan ook één van grote teleurstelling, lees bijvoorbeeld wat de PO-Raad daarover op haar site vermeldde. Alle hoop is nu gevestigd op de oppositie, die al aangaf in de Algemene Beschouwingen zeker een speerpunt te maken van onderwijssalarissen en werkdruk.

Reactie PO-Raad
Ook de PO-Raad is teleurgesteld dat het kabinet in 2020 ondanks een begrotingsoverschot niets extra’s over heeft voor het primair onderwijs. Dit laat zien dat ze het lerarentekort, hét probleem waar het onderwijs voor staat, onvoldoende serieus neemt. Het kabinet presenteerde haar jaarlijkse miljoenennota met bijbehorende Rijksbegroting dinsdagmiddag.

De PO-Raad waardeert dat het kabinet de afgelopen jaren op diverse manieren in het primair onderwijs heeft geïnvesteerd. Zo is er extra geld gekomen voor lerarensalarissen, het opleiden van zij-instromers en het aanpakken van werkdruk. Daarnaast is het primair onderwijs ontzien van een bezuiniging, de zogenoemde doelmatigheidskorting. Desondanks is er meer nodig om de grote problemen zoals het groeiende tekort aan personeel op te lossen, vindt de sectororganisatie voor het primair onderwijs.

Lees hier Meer urgentie nodig voor aanpak lerarentekort op de site van de PO-Raad

Eerder publiceerde de PO-Raad het artikel: Onorthodoxe maatregelen nodig voor opvangen lerarentekort

Om op korte termijn de ergste gevolgen van het lerarentekort te kunnen opvangen, zijn onorthodoxe maatregelen onafwendbaar. De PO-Raad steunt dan ook de schoolbesturen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere (G5) die vorige week de noodklok luidden. Ze roept de Tweede Kamer op mee te denken welke noodmaatregelen snel kunnen worden genomen.

Doel is om op korte termijn te komen met een lijst van maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat we de kwaliteit van het onderwijs kunnen waarborgen. Om deze noodmaatregelen effectief te kunnen implementeren, is ook de steun en inzet van het kabinet onontbeerlijk. Tegelijkertijd blijft volle inzet nodig om houdbare en passende oplossingen te nemen voor de toekomst.

Lees hier het gehele bericht: Onorthodoxe maatregelen nodig voor opvangen lerarentekort