Nieuws Onderwijskwaliteit

Onderwijsresultaten voor sociale en maatschappelijke competenties onvoldoende

88% van de (v)so-scholen scoort een onvoldoende op OR2: sociale en maatschappelijke competenties. Veel scholen lukt het nog niet om hun opbrengsten op dit gebied in kaart te brengen. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Onderwijsinspectie heeft gehouden op veertig (v)so-scholen. Deze resultaten zijn met het speciaal onderwijs besproken tijdens de Kwaliteitsdag van de PO-Raad op 17 september 2019.

De Inspectie verwacht van scholen dat zij op basis van de kenmerken van de leerlingenpopulatie beschrijven welke reële verwachtingen zij hebben over het niveau dat leerlingen kunnen bereiken en in welke mate deze doelen worden behaald. 

Er zijn verschillende instrumenten op de markt om de opbrengsten van de sociale en maatschappelijke competenties in kaart te brengen op leerling- groeps- en schoolniveau die ook in het speciaal onderwijs kunnen worden ingezet.
Enkele voorbeelden zijn:

ZIEN! van Driestar Onderwijsadvies.
VISION van Cito.
Voor zeer moeilijk lerende kinderen heeft Cito een gratis hulpmiddel beschikbaar gesteld. Klik hier.

Bij de volgende QR bijeenkomsten van de PO-Raad worden ervaringen en successen met elkaar gedeeld. Deze bijeenkomsten staan gepland op donderdag 23 januari 2020 en dinsdag 12 mei 2020.
Vanuit LECSO kijken we momenteel of we vóór deze bijeenkomsten nog een meet-up kunnen organiseren voor de scholen die dit aangaat. We houden je op de hoogte.
Vragen? Stuur een mail sturen naar info@lecso.nl