Nieuws Algemeen

Nice to know

Bij LECSO krijgen we wekelijks veel berichten binnen. De belangrijkste zetten we op onze website en komen in de maandelijkse nieuwsbrief. Daarnaast krijgen we ook veel mails en aankondigingen van bijeenkomsten die net niet passen of die commercieel zijn en die we daarom niet als bericht plaatsen. Vaak gaat het wel over zaken die de moeite van het lezen waard zijn. Deze berichten verzamelen we regelmatig in de rubriek Nice to know.

Meervoudig Ondersteund Pubers
Als ouder van een EMB-puber weet je waarschijnlijk inmiddels wel je weg te vinden in de wereld van zorg en regels, maar nu je kind groter en ouder wordt, loop je tegen hele andere zaken aan. Zoals overbelasting van jou als ouder, de zorg die niet minder wordt maar misschien wel juist meer, de vraag wat de beste plek is voor je kind om te wonen, waar je allemaal aan moet denken als je kind 18 wordt, onbegrip van de buitenwereld, of het veranderende gedrag van je kind in de puberteit.
In Meervoudig Ondersteund Pubers komen deze en andere thema's aan bod. De informatie is gericht op kinderen van 10-25 jaar. Met onze ervaringskennis hopen we je te kunnen ondersteunen bij het maken van de beste keuzes voor jou en je kind.

Seminar Berkenbrein!
Centrum voor Onderwijsexpertise Berkenschutse houdt op woensdag 30 oktober van 13.15 tot 17.00 uur het Seminar Berkenbrein!
Locatie: Schpouwburgzaal 't Scureken Kampenhaeghe, Sterkelseweg 65 in Heeze.

Op het programma staan de volgende lezingen:
De lerende leerling en het brein: handvatten voor de praktijk door prof. dr. Jelle Jolles
Het tienerbrein is nog ‘werk in uitvoering’.
Hun hersenen en vele neuropsychologische vaardigheden ontwikkelen zich tot ver na het 20ste jaar. Daarom hebben tieners de feedback, sturing en inspiratie uit de omgeving nodig voor hun ontplooiing.
Grip op leren door Inge Verstraete
Wat wel werkt komt in deze presentatie aan bod! U leert hoe u als (vak)docent het leer- proces van de leerling optimaal kunt onder- steunen en het leren leren kunt bevorderen
in uw eigen (vak)les. Om de leerling zo goed mogelijk te ondersteunen bij het aanleren van leervaardigheden in de les,
Leren? Kun je leren! door Rianne van Boxtel
In deze lezing laat Rianne u ervaren wat er
nu eigenlijk van leerlingen aan studievaardig- heden in het onderwijs wordt verwacht.

Voor meer info klik hier.

Het Onderwijsvragenboek
Waarom doen we de dingen zoals we ze doen?
Waarom hebben we jaarklassen, een centraal eindexamen en lange zomervakanties? Waarom gebruiken we standaard lesmethodes en gaan we uit van gemiddelden? Waarom geven we huiswerk? Waarom cijfers? En waarom ligt de focus op cognitieve ontwikkeling?
Het Onderwijsvragenboek is een onderzoek naar het waarom in onderwijs, naar de historische achtergrond, naar de voor- en nadelen en de mogelijke alternatieven. Want pas nadat we onszelf deze fundamentele vragen hebben gesteld, kunnen we doelbewuste keuzes maken over de invulling van onderwijs.
Het boek verschijnt 1 oktober maar is nu al hier te bestellen. Het kost € 24,95.

Basisopleiding Zorgcoördinator
Met de invoering van Passend onderwijs is de rol en positie van de zorgcoördinator relevanter dan ooit. Hoe krijgt u als zorgcoördinator écht positie om bruggen te slaan tussen beleid en werkvloer? Hoe geeft u vorm aan de ondersteuning van leerlingen, mentoren en docenten? Ook ontwikkelen scholen zich steeds meer tot ketenpartners. Wat betekent dit voor uw rol?
KPC Groep biedt ondersteuning met een speciaal opleidingsprogramma. De basisopleiding voor zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs richt zich op de vijf kerntaken van de zorgcoördinator:

  • Het aansturen van de leerling- en docentbegeleiding in het ondersteuningsteam.
  • Het adviseren en coachen van mentoren en docenten.
  • Afstemming met ouders en afstemming met externe partners in het SWV en in de jeugdhulp.
  • Het adviseren van het management m.b.t. passend onderwijs en het zorgbeleid in school en het leveren van een bijdrage aan het uitzetten en evalueren van dit beleid.
  • Het systematisch evalueren van de kwaliteit van de leerlingenzorg in school en het ondernemen van acties om de kwaliteit te versterken.

Klik hier voor meer info en inschrijven.