Nieuws Expertise

Onderzoekend leren voor álle leerlingen

Vanuit de faculteit Gedrags- en bewegingswetenschappen is er onderzoek gedaan naar de manier waarop  je onderzoekend leren voor leerlingen met sociaal-emotionele en gedragsproblemen het best kunt begeleiden. De resultaten zijn onlangs gepresenteerd. (zie bijlage) Op 2 oktober wordt er een speciaal symposium aan gewijd. (aanmelden: klik hier)

Onderzoekend Leren is een didactische aanpak waarbij leerlingen actief betrokken worden bij het leerproces door zelf onderzoek te doen (bijv. experimenten uitvoeren) en initiatief te nemen (bijv. onderzoeksvragen bedenken). De aanpak wordt voor alle basisschoolleerlingen aanbevolen als een effectieve aanpak voor verschillende vakken, waaronder Wetenschap- en Techniekonderwijs. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naar reguliere leerlingen en specifieke leerlinggroepen, zoals leerlingen met sociaal-emotionele en gedragsproblemen (in het vervolg: leerlingen met SEG). Leerlingen met SEG krijgen met het passend onderwijs vaak les in reguliere klassen.

Geschikte aanpak
De vraag is nu of Onderzoekend Leren ook een geschikte aanpak is voor leerlingen met SEG. Van de ene kant vinden leerlingen met SEG veel onderdelen van het Onderzoekend Leren moeilijk. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met flexibel omgaan met open opdrachten, plannen en organiseren en samenwerken met klasgenoten. Van de andere kant zou Onderzoekend Leren juist bij uitstek goed aansluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met SEG. Onderzoekend Leren biedt leerlingen namelijk veel ruimte om zelf keuzes te maken, met hun handen te werken en ‘zelf te doen’, waardoor leerlingen gemotiveerder raken en meer leren.

Wij hebben daarom onderzocht wat er bekend is over het gebruik van Onderzoekend Leren voor leerlingen met SEG, hoe leerkrachten deze doelgroep ondersteunen en welke leerdoelen er bereikt worden met deze doelgroep. Het onderzoek bestond uit een internationale literatuur review en een Nederlands praktijkonderzoek. Met dit onderzoek hebben we geïnventariseerd wat er momenteel bekend is over Onderzoekend Leren voor leerlingen met SEG. De resultaten van ons onderzoek vindt u hieronder.

Een korte uitleg zie je op deze video.

Praktijkpublicatie Onderzoekend Leren in Passend Onderwijs.pdf