Nieuws Onderwijs en Zorg

Van uit zicht naar in zicht: van school naar bovenschoolse voorziening, 
en terug


Onder het motto 'Van uit zicht naar in zicht' organiseren Steunpunt Passend Onderwijs van de PO-Raad en de VO-raad en het Nederlands Jeugdinstituut op 9 oktober een bijeenkomst over de zorg voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het voortgezet onderwijs. Gastspreker is Ilias El Hadioui, socioloog en publicist over diversiteit en gelijke kansen in het Nederlandse onderwijssysteem.

Programma: verschillende perspectieven

Centraal staat de overgang van een leerling van school naar een bovenschoolse voorziening, en weer terug. Wat gaat er vooraf aan plaatsing op de bovenschoolse voorziening? Hoe ga je als school om met leerlingen nadat zij een periode uit het reguliere onderwijs zijn geweest? Ilias El Hadioui spreekt hierover vanuit de vraag hoe je als school kunt omgaan met leerlingen die opgroeien tussen botsende codes van thuis, op school en de straat. Zijn baanbrekende methode 'De Transformatieve School' wordt op steeds meer scholengemeenschappen en mbo's gebruikt.


Aansluitend deelt een leerling van het OPDC Hilversum haar persoonlijke ervaringen en vertelt een studente over haar onderzoek naar de helpende factoren bij de terugkeer van een Reboundleerling naar school, vanuit het perspectief van de docenten.

Workshops

Na het plenaire deel zijn er workshops die aansluiten bij thema's als 'Grip op de leerling: alert op signalen'; 'Wat werkt in de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp?' en 'De leerling echt zien: hoe doe je dat?' 

Voor wie
De bijeenkomst is gericht op medewerkers van bovenschoolse voorzieningen en samenwerkingsverbanden, docenten, leerlingbegeleiders en teamleiders van scholen.

Het volledige programma, inclusief workshops en mogelijkheid tot inschrijving vindt u op deze website.
Aanmelden kan tot 1 oktober. Meer informatie bij Wendy Kunst.
Datum en tijd: 9 oktober, 9.30-17.00 uur
Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht
Kosten: gratis