Nieuws Passend Onderwijs

Modelconvenant ‘Privacy Thuiszitters’

Met dit modelconvenant ‘Privacy Thuiszitters’ worden afspraken gemaakt rondom de uitwisseling en het verder gebruik van persoonsgegevens rond thuiszittende leerlingen. De afspraken zijn tussen het samenwerkingsverband passend onderwijs, de daaraan verbonden schoolbesturen en de gemeenten in hun hoedanigheid als toezichthouder op de naleving van de Leerplichtwet.

Dit modelconvenant moet een einde gaan maken aan onduidelijkheden bij uitwisseling van privacygevoelige gegevens tussen onderwijs en jeugdhulp. Met als doel om door middel van gezamenlijke inzet de leerling op een succesvolle wijze te laten terugkeren in het onderwijsproces; iedere jongere heeft recht op onderwijs. En onderwijs is essentieel voor de verdere ontwikkeling van de jongere om later een plek in de samenleving te kunnen innemen!
Het Modelconvenant ‘Privacy Thuiszitters’ 27 september 2019 (PDF)  is als bijlage toegevoegd. Of download hier de Word-versie van het modelconvenant en ga zelf aan de slag!

Convenant-thuiszitters-27-september-2019.pdf