Nieuws Passend Onderwijs

Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs

Op 12 februari 2020 vindt de landelijke startconferentie Naar Inclusiever Onderwijs plaats in SPANT! Congrescentrum in Bussum. De conferentie besteedt uitgebreid aandacht aan de stappen die scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs zetten of hebben gezet naar inclusiever onderwijs.

Onlangs is het landelijk praktijkplatform Naar Inclusiever Onderwijs opgericht. Onderwijsorganisaties in po, vo, mbo en so/vso, gemeenten en hun partners wisselen daarin veelbelovende praktijken uit, doen inspiratie op, leren van elkaar en werken aan praktijkverbetering. 

Op het congres zijn er meer dan 30 workshops met praktijkvoorbeelden uit alle onderwijssectoren, met bijzondere aandacht voor de uitvoeringspraktijk, leidinggeven aan processen van verandering, de zorgstructuur, steun voor en professionalisering van medewerkers, samenwerking met ouders, verbinding en samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs, en de relatie met gemeenten, samenwerkingsverbanden en andere partnerinstellingen zoals zorg/jeugdhulp, welzijn en opvang. De conferentie is bedoeld voor professionals, leidinggevenden en bestuurders in het onderwijs, gemeenten en organisaties in zorg/jeugdhulp, welzijn en opvang.

Voor meer informatie over het programma en aanmelding klik hier.