Nieuws Arbeidstoeleiding

Nieuwe collega voor Arbeidstoeleiding: Richard Brenkman

Richard Brenkman (57 jaar) is 34 jaar werkzaam bij de Onderwijsspecialisten. In zijn huidige functie als Arbeidsdeskundige en voorzitter van het kennisteam Arbeidstoeleiding ondersteunt en adviseert hij 15 vso-scholen van de Onderwijsspecialisten. Vanaf 1 september 2019 gaat hij hiernaast 4 uur per week het kennisteam arbeidstoeleiding van LECSO versterken en zich met name bezighouden met Arbeidstoeleiding en de verbinding daarvan met het Onderwijs.

Richard: "Landelijk zijn er nog veel ontwikkelingen waaraan we als LECSO een bijdrage kunnen leveren. De uitdaging voor mij is om samen met de leden over onderwerpen te buigen die met name raakvlakken hebben met uitstroom vso, arbeid en vervolgonderwijs. Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe uitdaging!"

Richard, welkom!