Nieuws Onderwijs en Zorg

Sterke netwerken rond kwetsbare jongeren

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een brochure uitgegeven met adviezen en praktijkvoorbeelden voor de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten als het gaat over de positie van kwetsbare jongeren.

Hoe kunnen mbo-scholen, gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs samenwerken zodat ze kwetsbare jongeren of (dreigende) uitvallers binnen boord houden? De handreiking ‘Sterke netwerken rond kwetsbare jongeren’ geeft bestuurlijke adviezen en voorbeelden uit de praktijk die laten zien hoe regionale samenwerking vorm kan krijgen. Zodat voor alle jongeren met een ondersteuningsbehoefte passende begeleiding geregeld kan worden.

Lees en download de brochure Sterke netwerken rond kwetsbare jongeren hier.