Nieuws Algemeen

Nu al voorbereiden op de curriculumherziening?

Wat kan je op school doen ter voorbereiding op de curriculumherziening?

Ontwikkelteams van leraren en schoolleiders werken in Curriculum.nu voor negen leergebieden aan bouwstenen voor een herziening van het landelijk curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs. Als hun voorstellen en aanbevelingen door minister Slob en de Tweede Kamer dit najaar positief worden ontvangen, wordt de komende jaren gewerkt aan een uitwerking van bouwstenen tot nieuwe, wettelijk verankerde, kerndoelen en eindtermen.

Wachten met vernieuwen hoeft niet
Landelijke invoering van nieuwe onderwijsdoelen voor alle sectoren gaat van alle scholen en leraren een inspanning vragen. Maar curriculumvernieuwing is een continu proces. Het is niet nodig om als school te wachten met de actualisering van het onderwijs- programma tot de kerndoelen en eindtermen integraal vernieuwd zijn en verplicht worden. Je kunt nu al aan de slag met vernieuwing van het schoolcurriculum, of delen daarvan.

Vier tips om dít schooljaar al te beginnen
1. Investeer in voldoende kennis over curriculumontwikkeling.
2. Initieer het gesprek op school.
3. Bepaal de tijdlijn van de ontwikkeling.
4. Kijk eerst eens naar digitale geletterdheid en burgerschap
.