Nieuws Passend Onderwijs

Bijeenkomst 'Vereenvoudiging bekostiging passend onderwijs'

Bijeenkomst voor schoolbestuurders en controllers om te spreken over de vereenvoudiging van de bekostiging, en in het bijzonder over de maatregelen voor de bekostiging passend onderwijs.

Op een aantal specifieke onderdelen van de bekostiging passend onderwijs is de vereenvoudiging nader uitgewerkt. De PO-Raad heeft hierover het overleg met OCW gevoerd in nauwe afstemming met enkele besturen en controllers. OCW, LECSO en de PO-Raad geven graag inzicht in de (technische) uitwerking van de vereenvoudiging van de bekostiging met specifieke aandacht voor de vereenvoudiging van de bekostiging passend onderwijs. Meld je hier aan voor de bijeenkomst van 28 oktober.

Datum en Tijd: 28 oktober van 13.00 tot 16.00 uur
Locatie: Vergadercentrum De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH AmersfoortAmersfoort