Nieuws Algemeen

Project Speciaal - de nominaties zijn bekend

De drie projecten die in aanmerking komen om Hét Project Speciaal 2019 te worden zijn bekend.
Het zijn:

  • Integrale Adviescommissie Toegang en Bekostiging zorg/onderwijs van Onderwijsgroep Punt Speciaal samen met Montessori College Nijmegen
  • TOPklas van SBO Koningin Julianaschool Culemborg
  • iXVO van De Onderwijsspecialisten

Project IATB
Het doel is bij aanvang van het onderwijs op de Maartenschool de juiste ondersteuning voor leerling en ouders geregeld te hebben die afkomstig is uit de verschillende wetten (Jeugdwet, Wet op Passend Onderwijs, Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg).

Project Topklas
De TOPklas is een tijdelijke onderwijs plaats (TOP) voor leerlingen die vanwege gedragsproblematiek dreigen uit te vallen in het regulier of speciaal basisonderwijs. Hoofddoel van de klas is voorkomen van verwijzing naar het S(B)O en terugplaatsing naar de school van herkomst.

Project IXVO
Door actief met leerlingen en studenten aan de slag te gaan met nieuwe media ontwikkelen jongeren nieuwe competenties en vaardigheden die ze in staat stellen beter te functioneren en aan te sluiten bij wat de huidige, gedigitaliseerde maatschappij vraagt. Daarin adviseren we graag vanuit van de mogelijkheden in plaats van de problemen.

Stemmen op een van deze projecten kan vanaf maandag 28 oktober.
De winnaar wordt bekend gemaakt tijdeh Hét Congres op 29 november 2019.