Nieuws Onderwijskwaliteit

Verslag bijeenkomst Doelgroepenmodel

Vanuit het werkveld kregen we signalen dat mensen uit het cluster 4 zich onvoldoende herkennen in de taal van het huidige doelgroepenmodel, met name op het gebied van de ondersteuningsbehoeften.

Tijdens de bijeenkomst op 23 september werden de wensen geïnventariseerd en gekeken hoe daar mee om te gaan.
In de bijlage het verslag van deze bijeenkomst.

Verslag meet-up doelgroepenmodel.pdf