Nieuws Onderwijskwaliteit

Voorstellen Curriculum.nu

Leraren en schoolleiders hebben donderdag 10 oktober hun voorstellen voor het basis- en voortgezet onderwijs aangeboden aan Onderwijsminister Arie Slob. Die voorstellen moeten leiden tot een herzien curriculum, het pakket aan kerndoelen in het onderwijs. Nieuwe leergebieden zijn burgerschap en digitale geletterdheid.

De ruim 2,5 miljoen kinderen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen lessen die zijn gebaseerd op dat curriculum. Het huidige, dertien jaar oud, is aan vernieuwing toe. Er zijn weleens wat wijzigingen aangebracht, maar ad hoc en versnipperd. Bij deze nieuwe aanpassing zijn voor het eerst leraren en schoolleiders aan zet. Zij hebben in kaart gebracht welke kennis en vaardigheden leerlingen moeten hebben "om uit te groeien tot volwassenen die bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn en met zelfvertrouwen in het leven staan".

De afgelopen anderhalf jaar heeft een groep van 125 leraren en achttien schoolleiders (verenigd in Curriculum.nu) zijn licht opgestoken bij collega's, maar ook bij wetenschappers, lerarenopleiders, vakverenigingen, leerlingen, ouders en bedrijfsleven. Daar kwamen uiteindelijk voorstellen uit, op tal van leergebieden - van bewegen en kunst, tot natuur en mondiale thema's, maar ook gewoon taal en rekenen. Meer aandacht voor leesmotivatie, voor ethiek en welzijn, maar ook voor mediawijsheid en ICT-basisvaardigheden wordt voorgesteld. Op de basisschool moeten kinderen leren bewust om te gaan met digitale middelen.