Nieuws Algemeen

Pilot leerlingtevredenheid vso

Dit schooljaar start Vensters met een pilot om een vragenlijst voor leerlingtevredenheid te testen voor het voortgezet speciaal onderwijs. Deze nieuwe vragenlijst is gebaseerd op bestaande vragenlijsten.

Met de pilot verwachten we te bevestigen dat de vragenlijst betrouwbaar en toepasbaar is voor het vso. Is dit inderdaad de conclusie, dan kunnen pilotscholen de onderzoeksresultaten gebruiken om te voldoen aan de monitoringsplicht (sociale velilgheid).
Aanmelden of vragen? Stuur een e-mail naar m.cevik@poraad.nl