Nieuws Passend Onderwijs

Scholenconferentie Verrassend Passend: de leraar centraal

Hét jaarlijkse event van het Steunpunt Passend Onderwijs komt er weer aan! Op dinsdag 19 november 2019 verzamelen leraren, schoolleiders, schoolbestuurders, medewerkers van swv-en, IB’ers, zorgcoördinatoren, jeugdzorg, leerplicht en ambtenaren zich bij de Lindenberg in Nijmegen voor de scholenconferentie Verrassend Passend. Dit jaar staat de (identiteit van de) leraar centraal. De leraar als sleutelfiguur in het onderwijsproces. Wat betekent het vandaag de dag om leraar te zijn en wat heb je als leraar nodig om daar invulling aan te geven binnen passend onderwijs?

Kom ook, en volg de keynote van Dolf van den Berg, waarin hij kritische vragen zet bij ons huidige onderwijsbolwerk en daaraan gekoppeld onze identiteit. We zijn verknocht aan ons huidige onderwijsbolwerk. Daaromheen is onze professionele identiteit opgebouwd. De essentiële vraag is of passend onderwijs niet haaks staat op dit bolwerk en dus onze identiteit. Het huidige systeem geeft aan iedereen een identiteit en het gevoel dat het onderwijs zin heeft. Maar hoe reëel is dit onderwijsbolwerk en hoe geldig onze identiteit? We zijn hieraan zo gehecht dat aan de werkelijkheid ervan niet getwijfeld wordt. Dit roept vragen op rond onze professionele identiteit. In de lezing wordt hierop kritisch en soms confronterend ingegaan. Verdieping kan via een dieptetafel in ronde 1 plaatsvinden.

Praktische informatie
Wanneer: Dinsdag 19 november 2019
Tijd: 9.30 uur – 15.30 uur met aansluitend borrel
Waar: De Lindenberg in Nijmegen, Ridderstraat 23, 6500 AN Nijmegen.
Voor wie: Schoolleiders, schoolbestuurders, medewerkers van swv-en, IB’ers, zorgcoördinatoren, leerkrachten, docenten, jeugdzorg, leerplicht en ambtenaren
Kosten: € 50,00 inclusief btw
Aanmelden: via het aanmeldformulier.
Voor vragen kunt u contact opnemen met steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl.