Nieuws Algemeen

Stem op jouw favoriete Project Speciaal

De drie genomineerden voor Project speciaal 2019 zijn bekend. En vanad maandag 28 oktober kun je stemmen op jouw favoriet.

Lees hier meer over de drie genomineerde projecten:

IATB (Integrale Adviescommissie Toegang en Bekostinging zorg/onderwijs)
Het doel is bij aanvang van het onderwijs op de Maartenschool de juiste ondersteuning voor leerling en ouders geregeld te hebben die afkomstig is uit de verschillende wetten (Jeugdwet, Wet op Passend Onderwijs, Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg).
Als de leerling start op de Maartenschool zijn alle ‘randvoorwaarden’ geregeld. Meestal duurde dit een aantal weken voordat duidelijk was welke therapieën nodig waren, of er ZBO nodig was en hoeveel ( en dan moest het nog aangevraagd), het taxivervoer liep niet vlekkeloos, de naschoolse opvang was nog niet opgestart, enz. Omdat deze zaken nu vooraf afgestemd worden kunnen de leerling en de leraar zich direct richten op het onderwijs, wat meer kwaliteit oplevert. Lees meer over IATB.

Topklas
De TOPklas is een tijdelijke onderwijs plaats (TOP) voor leerlingen die vanwege gedragsproblematiek dreigen uit te vallen in het regulier of speciaal basisonderwijs. Hoofddoel van de klas is voorkomen van verwijzing naar het s(b)o en terugplaatsing naar de school van herkomst.
In de groep van maximaal 8 leerlingen worden de leerlingen intensief begeleid door 2 meesters. Uniek is dat deze meesters vanuit de bewegingsagogie werken. Dit maakt dat zij met een frisse en andere blik kijken naar kinderen en interventies kunnen inzetten vanuit hun eigen achtergrond. Er wordt veel aandacht besteed aan het omgaan met frustraties. Dit gebeurt in de groep tijdens werkmomenten maar ook vaak tijdens sport en spelactiviteiten. Lees meer over de Topklas.

IXVO
De 21ste eeuw doet een groot beroep op vaardigheden als kritisch kunnen denken en creatief problemen op kunnen lossen, zelfstandig leren, omgaan met onzekerheden, zelfregulatie en digitale geletterdheid.
Door actief met leerlingen en studenten aan de slag te gaan met nieuwe media ontwikkelen jongeren nieuwe competenties en vaardigheden die ze in staat stellen beter te functioneren en aan te sluiten bij wat de huidige, gedigitaliseerde maatschappij vraagt. Daarin adviseren we graag vanuit van de mogelijkheden in plaats van de problemen. Lees meer over IXVO.

Breng vervolgens hier je stem uit.
De stem van het publiek bepaalt uiteindelijk voor de helft welk project de winnaar wordt. Tijdens Hét Congres, www.hetcongres.nl wordt de winnaar bekend gemaakt.