Nieuws Arbeidstoeleiding

Simpel switchen van dagbesteding naar werk

Het ministerie van SZW heeft aan de Programmaraad gevraagd om met een publicatie te komen waarin de overgang van dagbesteding naar werk beschreven wordt aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. In deze publicatie (als bijlage togevoegd) is te lezen hoe de weg van dagbesteding naar werk (en soms terug) eruit ziet. Op welke manier ondersteunen gemeenten, werkgevers, zorgaanbieders en andere partijen hierbij? Het gaat om informatie uit de praktijk waarmee we gemeenten en andere instanties willen inspireren om hiermee aan de slag te gaan.

Simpel switchen van dagbesteding naar werk.pdf