Nieuws Passend Onderwijs

LECSO met wachtlijsten gespecialiseerd onderwijs in de media

Hoewel een deel van Nederland nog herfstvakantie had, kan het de rest nauwelijks ontgaan zijn: LECSO en het SBOwerkverband waren op vrijdag 25 oktober bijna niet uit de media weg te slaan. Aanleiding voor al het tumult: het onderzoek dat beide organisaties in nauwe samenwerking met het KRO-NCRV programma Reporter Radio gedaan hadden naar de wachtlijsten bij het sbo en (v)so.

De resultaten daarvan, tot stand gekomen dankzij de welwillende medewerking van veel van onze leden (dank daarvoor!), waren die vrijdag het onderwerp in de Telegraaf, het Radio1-programma Spraakmakers, vrijwel alle NPO-nieuwbulletins, RTL-Nieuws, Met het Oog op Morgen, talloze websites, etc. etc. Daarnaast konden we in het programma Reporter Radio zelf op zondagavond één en ander nog uitgebreid toelichten.

Waarom hebben we dit gedaan? Vooral om de discussie rond de voortgang van passend onderwijs een wat andere impuls te kunnen geven. Wachtlijsten zijn niet simpel op te lossen met geld (helpt altijd!), maar ze zijn wel een signaal. Een signaal dat we als onderwijs, zowel regulier als gespecialiseerd, eens goed stil moeten staan op welke wijze we nu verder invulling gaan geven aan passend onderwijs.

Een signaal dat passend onderwijs om een fundamentelere benadering vraagt dan alleen maar korte termijn acties. Een signaal dat we met z’n allen eens werk moeten gaan maken van de bewegingen naar elkaar toe, zoals een aantal van onze collega’s op de Landelijke Conferentie van 20 september jl. aan goede voorbeelden liet zien. Maar ook een signaal aan de Besturenorganisaties om hun leden eens aan te sporen om nu echt de collectieve verantwoordelijkheid voor alle leerlingen te nemen binnen hun Samenwerkingsverbanden.

Hopelijk zet dit signaal over de wachtlijsten één en ander in gang; het ministerie heeft ons in ieder geval al uitgenodigd om hierover verder te praten. Hieronder vinden jullie onze enquête nog eens samengevat.

In de bijlage vind je het Factsheet met de uitslag van de enquete onder sbo- en (v)so-scholen.
Lees ook: Ieder kind op de wachtlijst is er een teveel
Het piept en het kraakt in het speciaal onderwijs
en PO-Raad over wachtlijsten.

FACTSHEET.pdf