Nieuws Expertise

Leden Kennisteams gevraagd

Er is ongelooflijk veel kennis en expertise binnen het gespecialiseerd onderwijs. De ontsluiting daarvan (blijven verzamelen, maar ook borgen en vooral het delen met anderen) zou naar onze mening beter kunnen. Maar daar hebben we wel de medewerking van onze leden voor nodig! Om te beginnen door aan te geven welke Kennisteams LECSO volgens jou zou moeten inrichten.

Op dit moment kennen we onder andere de volgende kennisteams Arbeidstoeleiding, EMB, Gewoon Speciaal ICT en Open en Gesloten Jeugdzorg. Heb jij een suggestie en denk jij dat je ook een waardevolle bijdrage kan leveren, dan nodigen we je van harte uit om dat te melden op g.valster@lecso.nl

Kennisteams
Deze teams, bestaande uit leden van LECSO en/of het SBOwerkverband, die over specifieke kennis en expertise beschikken op thema’s die kenmerkend en relevant zijn voor het gespecialiseerd onderwijs. Zij komen met enige regelmaat bij elkaar om die kennis verder te ontwikkelen, te borgen en vooral te delen. Dit laatste doen zij door het organiseren van themabijeenkomsten en het informeren van hun landelijke collega’s op de voor hen beschikbare ruimte op de LECSO-website. De Kennisteams dienen tevens als vraagbaak voor het bestuur en de leden van LECSO/SBOwerkverband, maar kunnen ook gebruik maken van de kanalen die het LECSO-SBOwerkverband bestuur heeft met de politiek, de raden en hun overige netwerkpartners.