Nieuws Algemeen

Nieuwe versie bekostiging, kijkdozen, kosten kortdurend verblijf en modules meerjarenbegroting

De nieuwste versies van documenten over de bekostiging van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo, spelregels SBO, kosten kortdurend verblijfkijkdozen 2019-2020 en modules meerjarenbegroting (MJB) staan online.