Nieuws Algemeen

Presentatie van bijeenkomst over verplichte eindtoets so, sbo

De afgelopen maanden heeft het ministerie van OCW drie bijeenkomsten gehouden over de aanstaande verplichting van de eindtoets in het so en sbo. Hierbij werd uitleg gegeven over de verplichte eindtoets voor so en sbo Deze bijeenkomsten zijn op de woensdagen 25 september (Eindhoven), 9 oktober (Zwolle) en 16 oktober. (Utrecht)

Met ingang van schooljaar 2019- 2020 geldt de verplichting van de eindtoets ook voor leerlingen in het sbo en so, tenzij op hen ontheffingsgronden van toepassing zijn.

Wat houdt de wetgeving precies in?

  • Alle scholen (po, so en sbo) nemen tussen 15 april en 15 mei een eindtoets af bij hun leerlingen.
  • De eindtoets meet de taal- en rekenvaardigheden van de leerlingen en geeft een toetsadvies. 

  • Elke school kiest voor één eindtoets. Aanmelding voor de eindtoetsen vindt plaats tussen 1 december en 1 februari. Scholen kunnen voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften een aangepaste versie van de gekozen toets aanvragen. 
Scholen die vallen onder één bestuur, kunnen elk een eigen eindtoets kiezen. Scholen met twee of meer vestigingen onder hetzelfde BRIN- nummer kunnen per vestiging zelf een eindtoets kiezen, als deze vestigingen door de inspectie als afzonderlijke toezichteenheden worden beschouwd. 


In de bijlage de presentatie van het plenaire deel van deze bijeenkomsten.

Presentatie voorlichtingsbijeenkomst 2019 - eindtoets in het so en sbo.pdf