Nieuws Passend Onderwijs

Toezicht op zorgplicht passend onderwijs

Vanaf 1 november 2019 wordt toezicht op de naleving van de zorgplicht een onderdeel van elk vierjaarlijks onderzoek van de Onderwijsinspectie en de voorbereiding daarop.

De zorgplicht voor passend onderwijs is de kern van de Wet passend onderwijs. Deze wet heeft als doel dat scholen in het funderend onderwijs op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier zo passend mogelijk onderwijs realiseren. Scholen moeten dit doen voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Raadpleeg voor meer informatie de webpagina Toezicht en handhaving zorgplicht passend onderwijs.

De zorgplicht passend onderwijs heeft 3 doelen:

  • verantwoordelijkheden helder beleggen
  • ouders ontlasten
  • thuiszitten voorkomen.

Door de zorgplicht moet elke leerling passend onderwijs kunnen krijgen. Dat is nu vaak lastiger voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De ouders van deze leerlingen worden soms van de ene naar de andere school verwezen zonder dat een school hun kind toelaat. Scholen moeten zich ervan bewust zijn dat zij verantwoordelijk zijn voor het vinden van een passende plek voor deze leerlingen. Voor leerlingen die geen extra ondersteuning nodig hebben om het onderwijsprogramma te doorlopen, geldt het normale toelatingsbeleid.