Nieuws Arbeidstoeleiding

‘Zoek al vroeg die samenwerking met VSO en UWV’

Elk half jaar zitten ze met elkaar om tafel. De stagecoördinator, een arbeidsdeskundige van het werkleerbedrijf, de verzekeringsarts, een procesbegeleider van UWV en de regisseur participatie van de gemeente. Welke leerlingen komen in aanmerking voor een beschutte werkplek? De vroegtijdige aanpak in Noordoost-Friesland heeft succes.

Een vso-school met de focus op werk, dat is een van de succesfactoren, stelt regionaal arbeidsdeskundige Andre Weistra van UWV. “Dat is zo belangrijk, er zijn nog een hoop scholen die eerder naar dagbesteding kijken, maar daarmee blijft iemand toch een onzelfstandig persoon in onze samenleving. Daarom is het zo belangrijk dat jongeren op vroege leeftijd al kennismaken met verschillende werksoorten.”
En dat gebeurt in Noordoost-Friesland. Jongeren van de VSO-school hebben vaak al eens stagegelopen bij het Werkleerbedrijf NoardEast Fryslân (NEF), dat voor een aantal gemeenten de participatiewet uitvoert. “Hierdoor is de drempel een stuk minder groot. Ze hebben daar oud-klasgenoten zien werken”.

Tips

  • Zoek de samenwerking met het VSO-onderwijs
  • Betrek UWV al aan de voorkant bij de bespreking van de leerlingen
  • Overtuig het onderwijs van de focus op werk
  • Investeer in kennis over de aanvraag Indicatie Beschut Werk

Lees hier meer over dit praktijkvoorbeeld.

Nieuwsbrief Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt
Download hier de volledige nieuwsbrief van de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt. Met onder andere:

  • Kritiek op wetsvoorstel quotum arbeidsbeperkten
  • Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel Wajong