Nieuws Expertise

Meet Up: denk mee met LECSO-SBOwerkverband!

LECSO-SBOwerkverband, dat zijn wij met z’n allen.
Vanuit dat uitgangspunt zijn we begin 2019 gestart met het organiseren van een aantal Denktanks: bijeenkomsten waar eenieder die denkt het nodige bij te kunnen dragen aan de verdere ontwikkeling van LECSO-SBOwerkverband zijn input kan geven. Dit waren zeer inspirerende bijeenkomsten, waar gebrainstormd werd over relevante thema’s, waarmee vervolgens het beleid van de verenigingen weer aangescherpt kon worden.
 
Ook in 2020 gaan we deze bijeenkomsten weer organiseren, die meer dan voorheen het karakter van een Meet Up zullen krijgen: er is een thema en iedereen die denkt daarover iets in te kunnen brengen óf iets wil komen halen, is van harte welkom.

Op woensdag 15 januari 2020 vindt de eerste Meet Up van het nieuwe jaar plaats, met als thema Welke rol nemen wij als organisatie zélf bij de professionalisering en skill-up van het gespecialiseerd onderwijs?
Geert Diever, bestuurder SO-Fryslan, zal de inleiding verzorgen.

Datum en tijd: woensdag 15 januari 2020 van 12.00 – 14.00 uur, inclusief lunch.
Locatie: Utrecht (exacte locatie volgt nog)
Ben je geïnteresseerd? Geef je dan vóór 8 januari hier op. Deelname is gratis, vol is vol!  
 
En houd ook alvast rekening met de tweede Meet Up. Die is in mei of juni, met als thema Landelijke Kennisteams: zin of onzin?