Nieuws Algemeen

SBO en SO: 1 + 1 blijft 3!

Na de notitie SBO & SO: 1 + 1 = 3?, die in 2018 verscheen is er een dynamisch traject gestart. 
In de Algemene Ledenvergaderingen van het SBOwerkverband en LECSO werd het initiatief van de besturen om een intensief samenwerkingstraject tussen beide verenigingen te starten in november 2018 unaniem ondersteund.


Vanaf dat moment is er gezamenlijk opgetrokken om die samenwerking in de loop van 2020 te kunnen realiseren met als doel het oprichten van een nieuwe vereniging voor het gespecialiseerd onderwijs.

Het (voortgezet) speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs bundelen hun krachten op het gebied van het verder ontwikkelen, borgen en vooral delen van kennis en expertise. En om daar waar nodig samen met de PO-raad de belangen van het gespecialiseerd onderwijs te behartigen.

Lees in bijgevoegd document hoe de samenwerking tussen SBOwerkverband en LECSO er de komende tijd uit gaat zien.

MEMO 1 plus 1 blijft 3!.pdf