Nieuws Algemeen

Snelkookpansessies over lerarentekort in (v)so

De PO-Raad ontving via diverse besturen signalen dat het lerarentekort in het (v)so ingrijpende consequenties heeft. Vanwege de relatief beperkte omvang van dit onderwijs ‘verdwijnt’ dit vraagstuk vaak in het kwantitatief veel grotere vragen in het reguliere po en vo.

Om een beter beeld te krijgen van de lerarentekorten in het (v)so en de mogelijkheden en belemmeringen bij de aanpak ervan, organiseerden OCW en de PO-Raad drie regionale bijeenkomsten met alle betrokkenen (schoolbesturen, directies, opleiders, gemeenten, inspectie) in drie zeer uiteenlopende regio’s (Almere, Rotterdam en Groningen). In de bijlage staan de conclusies van deze bijeenkomsten. En wat vervolgens de inzet van de PO-Raad hierop zal zijn.

Conclusies expertsessies tekorten in het so_sbo_vso.pdf