Nieuws Arbeidstoeleiding

Extra geld voor begeleiding kwetsbare jongeren

Ook komend jaar kunnen jongeren die van het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs (vso) naar hun eerste baan gaan op begeleiding rekenen. De regeringspartijen hebben een deal gesloten om hiervoor 8,5 miljoen euro vrij te maken.

Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het vmbo te hoog gegrepen is. Op het vso zitten leerlingen met een leerprobleem of een beperking. Het gaat in totaal om zo’n 67.000 leerlingen.

Kwetsbare jongeren
“Het zijn kwetsbare jongeren, die snel uitvallen en daarom nét wat meer begeleiding nodig hebben als ze aan hun baan beginnen,” zegt ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins, die zijn amendement op de najaarsnota deze week bij de behandeling van de begroting Sociale Zaken aankondigt. Op voorspraak van zijn partij werd er vorig jaar al 17 miljoen euro voor beschikbaar gesteld.

Gat van één jaar
Het geld voor de begeleiding van de groep jongeren kwam uit het Europees sociaal fonds, dat tot 2020 subsidie beschikbaar stelde. Deze pot geld was echter al in 2019 al leeg, waardoor het kabinet voor dit jaar al extra geld uittrok. Bruins: “We dachten dat er in 2020 een nieuwe periode aanbrak, maar dat blijkt pas in 2021 te zijn. Dat betekent een gat van één jaar dat we moeten overbruggen.”

Bruins heeft in overleg met staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken geld gezocht en gevonden. Het gaat deels om potjes op haar ministerie die niet helemaal zijn uitgegeven en deels om geld dat pas later op de begroting staat, maar naar voren wordt gehaald.

Daarmee kunnen de jongeren in het schooljaar 2020/2021 worden begeleid naar een baan. “Zij worden dan magazijnmeester of caissière,” aldus Bruins. “Prachtige banen waarbij ze een mooie bijdrage leveren aan de samenleving.”