Nieuws Algemeen

Nice to know week 48

Bij LECSO krijgen we wekelijks veel berichten binnen. De belangrijkste zetten we op onze website en komen in de maandelijkse nieuwsbrief. Daarnaast krijgen we ook veel mails en aankondigingen van bijeenkomsten die net niet passen of die commercieel zijn en die we daarom niet als bericht plaatsen. Vaak gaat het wel over zaken die de moeite van het lezen waard zijn. Deze berichten verzamelen we regelmatig in de rubriek Nice to know.
 
Eendaagse training ‘Hechting in de praktijk’
Kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen als zij zich prettig en veilig voelen in de groep. Faalangstig, klampend, overactief, extreem teruggetrokken of te vrij gedrag kan verband houden met een (nog) onveilige hechting. In deze eendaagse training kijken we door een ‘hechtingsbril’ naar de ontwikkeling en het gedrag van kinderen. Dit doen we aan de hand van theorie, videobeelden en casuïstiek. Je leert hechtingsproblemen herkennen en adequaat reageren op ingewikkeld gedrag, passend bij de ontwikkelingsfase van het kind.
Datum en tijd: 17 maart 2020 van 10-16 uur
Locatie: Houten
Meer informatie.
 
Het belang van kind en gezin staat voorop in de FoodValley (De Gelderse Vallei)
Onderwijs en gemeenten hebben ieder hun eigen taken en verantwoordelijkheden; samenwerking en afstemming is daarbij belangrijk. Samenwerking op diverse gebieden, zoals Jeugdhulp, onderwijs(ondersteuning), leerplicht, voorkomen/terugdringen van thuiszitters, onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer en aansluiting op de arbeidsmarkt. 7 gemeenten en 5 samenwerkingsverbanden in de FoodValley hebben een samenwerkingsagenda opgestld. Meer hierover lees je op de website Foodvalley Jeugdhulp & Onderwijs. Deze is vooral bedoeld voor de samenwerking en afstemming tussen de ondersteuningsstructuur van het onderwijs en de gemeente (Jeugdhulp, onderwijs(ondersteuning), leerplicht).