Nieuws Algemeen

Rekenmodel achterstandsbekostiging 2019-2020

Het Ministerie van OCW verdeelt de onderwijsachterstandsmiddelen vanaf dit schooljaar (2019-2020) jaarlijks op basis van door het CBS berekende achterstandsscores per school. In bijgevoegd bestand is een indicatie van de achterstandsbekostiging inzichtelijk gemaakt. Deze toelichting hoort bij het bestand “Achterstandsbekostiging 2019-2020 incl. artikel 4a” dat via de website van de PO-Raad beschikbaar is gesteld.

Het bestand geeft per school (BRIN-4) en per schoolbestuur een indicatie voor de effecten van de nieuwe  verdeling van het onderwijsachterstandenbudget voor het schooljaar 2019-2020.

bekostiging_onderwijsachterstanden_2019-2020.xlsx