Nieuws Onderwijskwaliteit

En de winnaar is … De TOPklas

De TOPklas van de Koningin Julianaschool in Culemborg is hét Project Speciaal 2019. Op Het Congres kreeg de school de prijs van 7.500 euro uitgereikt door de jury-voorzitter Addie Smulders.
IATB (Integrale Adviescommissie Toegang en Bekostinging zorg/onderwijs) en IXVO waren de 2 andere genomineerde projecten. De jury had dit jaar de keuze uit 23 projecten die allemaal vernieuwing en kwaliteitsverbetering in het speciaal onderwijs stimuleren.

TOPklas
De TOPklas is een Tijdelijke OnderwijsPlaats (TOP) voor leerlingen die vanwege gedragsproblematiek dreigen uit te vallen in het regulier of speciaal basisonderwijs. Hoofddoel van de klas is om verwijzing naar het s(b)o te voorkomen en terugplaatsing naar de school van herkomst te bevorderen.

In de groep van maximaal 8 leerlingen worden de leerlingen intensief begeleid door 2 leerkrachten. Uniek is dat deze meesters vanuit de bewegingsagogie werken. Dit maakt dat zij met een frisse en andere blik kijken naar kinderen en interventies kunnen inzetten vanuit hun eigen achtergrond. Er wordt veel aandacht besteed aan het omgaan met frustraties. Dit gebeurt in de groep tijdens werkmomenten maar ook vaak tijdens sport en spelactiviteiten. Lees meer over de Topklas.

Bekijk hier alle ingezonden projecten.