Nieuws Expertise

Taal in het speciaal basisonderwijs

Als leerkracht in het speciaal basisonderwijs meer uit je leerlingen halen? Doe hiervoor inspiratie op tijdens de themasessie Taalonderwijs in het sbo van het Landelijke Netwerk Taal. Naast plenaire sessies over passend onderwijs en de peiling van de Inspectie van het Onderwijs naar mondelinge taalvaardigheid komen ook een aantal sbo-scholen hun good practices pitchen. Thema’s zijn o.a. close reading, begrijpend lezen en explicitie directe instructie (EDI).

Datum: 4 februari 2020 Plaats in agenda
Tijd: 16:00 tot 19:30
Locatie: Aïdadreef 4, SLO Utrecht
Aanmelden.