Nieuws Expertise

Cursus LOeS-werkwijze

Lees Ontwikkeling en Spelling is een werkwijze om leerlingen die niet of nauwelijks spreken en gebruik maken van Ondersteunde Communicatie te leren lezen en spellen. De cursus wordt komend jaar tweemaal gegeven. De data voor de eerste cursus zijn 15 januari en 10 juni 2020.

Lezen en spellen is ook voor kinderen met een beperking die niet of nauwelijks spreken en gebruik maken van (elektronische) communicatiehulpmiddelen erg belangrijk. Door het verwerven van geletterdheid kunnen deze kinderen zelfstandig en onafhankelijk leren communiceren en optimaal deelnemen aan onderwijs, sociale interactie en het dagelijks leven in de samenleving.

In het Nederlands taalgebied was er lange tijd geen passende werkwijze voor het lees- en spellings-onderwijs aan deze kinderen. In de afgelopen jaren werd daarom de Lees Ontwikkeling en Spelling werk- wijze (LOeS-werkwijze) ontwikkeld. De cursus is ontwikkeld door Loes Theunissen. Zij werkt als logopedist binnen de Sint Maartenskliniek en St. Maartenschool. Zij is tevens de docent van deze cursus.

Doelgroep:
De cursus is bedoeld voor leerkrachten, logopedisten, onderwijsassistenten en andere communicatiepartners, waaronder begeleiders die betrokken zijn bij het lees- en spellingsonderwijs aan kinderen die niet of nauwelijks sprekend zijn en gebruik maken van Ondersteunde Communicatie.

Waar en wanneer?
De cursus wordt tweemaal per kalenderjaar aangeboden met een open inschrijving. Leslocatie is Nijmegen. De prijs voor individuele deelname bedraagt 450 euro (inclusief BTW, e-learning en faciliteiten cursusdagen).
Data: Cursus 1 voorjaar 2020: 15-01- 2020 en 10-06-2020 • Cursus 2 najaar 2020: data nog niet bekend

Wilt u aanvullende informatie, stuur dan een e-mail naar: scholing@puntspeciaal.nl
Inschrijven kan via www.cursuspuntspeciaal.nl

LOeS_folder.pdf