Nieuws Passend Onderwijs

Laat je stem horen op 15 januari!

We schreven het elders al. Op 15 januari organiseert LECSO een bijeenkomst waarop het speciaal onderwijs zijn mening kan geven over wat er in de Evaluatie Passend Onderwijs ingebracht moet worden. Kort dag, dat realiseren wij ons, maar OCW wil graag alle geluiden uit het veld uiterlijk 20 januari verzameld hebben.

Jullie mening doet er toe: alleen op deze wijze kunnen wij in de bestuurlijke overleggen met OCW een zo breed mogelijk gedragen input geven.
Dus laat je stem horen en meld je hier aan!