Nieuws Algemeen

PO-Raad over (nood)maatregelen aanpak lerarentekort

Welke (nood)maatregelen treffen schoolbesturen nu, waar is regionale samenwerking nodig en wat kan de PO-Raad hierin betekenen? Deze vragen stonden centraal tijdens de ochtendsessie die de PO-Raad op 21 november organiseerde over de aanpak van het lerarentekort. Met zo’n tachtig aanwezige leden is gesproken over oplossingsrichtingen en hoe deze bijdragen aan de ontwikkeling van de sector.

Het succesvol bestrijden van het lerarentekort vraagt om een mix aan maatregelen. Onder andere het dichten van de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs, vermindering van werkdruk en meer ontwikkelmogelijkheden. Maar de huidige tekorten dwingen de sector ook om (nood)maatregelen te treffen. Op de bijeenkomst hielden drie schoolbestuurders dan ook een pitch over deze (nood)maatregelen: het verminderen van onderwijstijd met behoud van kwaliteit, het vergroten van diversiteit in de opleidingsroutes en het anders organiseren van schoolteams.

Een van de voorstelen is om aan te sluiten bij een Amsterdams initiatief voor een vierdaagse lesweek. Tevens organiseert de PO-Raad in 2020 een netwerkbijeenkomst voor onderwijsassistenten. Er is veel belangstelling voor aanvullende scholing voor onderwijsassistenten in Nederland. De bijeenkomst zal zich richten op nieuwe ontwikkelingen in opleidingsroutes en op het delen van praktijkervaringen. De PO-Raad wil in kaart brengen wat er nodig is om deze ontwikkeling te stimuleren.

Lees hier het bericht van de PO-Raad.

Minister Slob: In uiterste nood onbevoegden voor de klas
Wat betreft minister Slob is het in ‘uiterste nood’ toegestaan om onbevoegden voor de klas te zetten. Scholen mogen rekenen op het gedogen van de onderwijsinspectie als zij de wet overtreden om het lerarentekort het hoofd te bieden. Dit heeft minister Slob toegezegd in overleg met schoolbesturen uit de G5, de vijf grote steden.

De G5-besturen beschreven in een brandbrief aan de minister een aantal scenario’s die op zeer korte termijn zullen moeten worden genomen. Volgens de besturen wordt het geven van online lessen, minder lesuren en het zoals eerder genoemd inzetten van onbevoegde en vrijwilligers voor de klas onvermijdelijk.