Nieuws Algemeen

Schoolbesturen ontvangen nog dit jaar extra geld uit convenant

Aangezien er in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs minder leerlingen zijn ten opzichte van het aantal werknemers, ontvangen de scholen via deze systematiek relatief een lager bedrag per werknemer. Zij ontvangen een te laag totaalbedrag om de -nog vast te stellen- loonafspraken mee te dekken. Voor reguliere scholen is het omgekeerde het geval: zij ontvangen een hoger totaalbedrag dan de kosten van deze loonafspraken zijn.

Op aandringen van de PO-Raad voert DUO daarom begin 2020 een verrekening uit, zodat kosten en bekostiging alsnog in balans komen per onderwijstype. Deze verrekening komt (éénmalig) ongeveer op het volgende neer:

  • Basisonderwijs: inhouding van ± € 14 per leerling.
  • Speciaal basisonderwijs: extra toekenning van ± € 92 per leerling,
  • (Voortgezet) speciaal onderwijs: extra toekenning van ± € 236 per leerling.

Lees het hele bericht op de site van de PO-Raad.