Nieuws Passend Onderwijs

Thuiszitters

Het kabinet maakt werk van een wetswijziging van de Participatiewet met als doel gemeenten, onderwijs, zorginstanties, sociale partners en andere betrokkenen beter te laten samenwerken om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.

Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt ondervinden vaak belemmeringen bij het behalen van een diploma of het vinden van werk door meerdere problemen, zoals schulden of problemen thuis. Voor hen is een op-maat-ondersteuning van belang, vooral omdat zij vaak met meerdere instanties en hulpverleners te maken hebben.

Het kabinet maakt in de komende vier jaar 200 miljoen euro vrij om het aantal thuiszitters terug te dringen. Daarbij stelt het kabinet zich een maximum aantal thuiszitters van 20.000 per jaar ten doel.